MHD Trnava    

Home Menu Pobočky Kontakt

 
Linka Zastávky MHD Trnava

1

Smer Kopánka - Nám. SUT
TAZ II., Bratislavská, Gorkého, TAZ I., Stromová, Železničná stanica, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Špačinská cesta, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT

Smer Železničná stanica, TAZ I., TAZ II.
Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Olympijská, Veterná
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Okružná, Špačinská cesta, Šrobárova, Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Dohnányho, TAZ I., Bratislavská, TAZ II.

2

Smer Kopánka - Nám. SUT, Letisko
Hrnčiarovce, Hrnčiarovce II., Hrnčiarovce I., Nápravnovýchovný ústav, Skloplast, Bratislavská, Gorkého, TAZ I., Stromová, Dohnányho, Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska I., Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Hospodárska II., Zelený kríček, Špačinská cesta, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT, A. Kmeťa, Viktoríniho nám., Letisko

Smer Skloplast, Hrnčiarovce
Viktoríniho nám., A. Kmeťa, Letisko, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska II., Hospodárska I., Dohnányho, TAZ I., Zelenečská I., Gorkého, Bratislavská, Skloplast, Nápravnovýchovný ústav, Hrnčiarovce I., Hrnčiarovce II., Hrnčiarovce

Smer Veľký Dvor
Špačinská - Nám. SUT, Doliny, Záhrada, Veľký Dvor

Smer Kopánka - Nám. SUT
Veľký Dvor, Záhrada, Doliny,
Kopánka - Nám. SUT

3

Smer Kamenný mlyn, Kočiské
Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, Kollárova, TAZ II., Bratislavská, Gorkého, Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - žel. prejazd, Kamenná cesta - cintorín, Kamenný mlyn, Záhradkárska osada, Biely Kostol - Rekreačná ul., Biely Kostol, Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol - ZŠ, Biely Kostol otoč I., Biely Kostol otoč, Kočiské

Smer Družba
Biely Kostol, Biely Kostol - MŠ, Biely Kostol - ZŠ, Biely Kostol otoč I., Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Kollárova, Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I.,
Družba

4

Smer Zelený kríček, Nemečanka
Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - JRD, Správa diaľnic, Modranka - PD, Nitrianska cesta - SAD a.s., Bulharská - Tatrachema, Bulharská - Potraviny, Priemyselná, Spartan a.s., Tamaškovičova, Dohnányho, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, Kollárova, Hospodárska I., Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska II., Zelený kríček, Trstínska I., Š. Moyzesa - Tibenský, Trstínska II., Trstínska III., Nemečanka

Smer Modranka, Správa diaľnic
Nemečanka, Trstínska III., Trstínska II., Trstínska I., Š. Moyzesa - Tibenský, Skloplast, Terézie Vansovej - cintorín, Šrobárova, Hospodárska II., Hospodárska I., Dohnányho, Bulharská - Potraviny, Bulharská - Tatrachema, Priemyselná, Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Modranka - JRD,
Správa diaľnic

5

Smer Botanická
Zavar - PSA Peugeot, Zavarská - A.S.A., Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Bernolákova - Kriváň, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, Botanická - Jednota, Botanická

Smer Zavarská - A.S.A.
Botanická, Botanická - Jednota, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska I., Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Kollárova, Bernolákova - Kriváň, Bernolákova, ŽOS,
Vozovka

6

Smer Prednádražie - Tajovského
Sibírska, Olympijská, Veterná
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Okružná, Špačinská cesta, Šrobárova, Nemečanka, Trstínska III., Trstínska II., Trstínska I., Hospodárska II., Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu - park J. Kráľa, B. Smetanu, G. Dusíka, Tajovského

Smer Sibírska
Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska II., Zelený kríček, Špačinská cesta, Okružná, Veterná
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Olympijská, Sibírska

7

Smer Linčianska, TAZ II.
Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Hospodárska I., Dohnányho, Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., Bulharská - Práčovňa, Mikovíniho, Zelenečská I., Linčianska I., Linčianska, Nerudova, TAZ II.

Smer Prednádražie - Tajovského
TAZ II., Bratislavská, Gorkého, Nerudova, Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Mikovíniho, Bulharská - Práčovňa, Priemyselná, Tamaškovičova, Dohnányho, Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu - park J. Kráľa, B. Smetanu, G. Dusíka,
Tajovského

8

Smer Pivovar
Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Š. Moyzesa, Š. Moyzesa - Tibenský, Pivovar

Smer Linčianska
Kočiské, Biely Kostol otoč, Biely Kostol - Rekreačná ul., Záhradkárska osada, Kamenný mlyn, Kamenná cesta - cintorín, Terézie Vansovej - žel. prejazd, Terézie Vansovej - Okružné nám., Pivovar, Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Zelenečská I., Linčianska I.,
Linčianska

9

Smer Kopánka - Nám. SUT, Viktoríniho nám.
Hrnčiarovce, Hrnčiarovce II., Hrnčiarovce I., Nápravnovýchovný ústav, Skloplast, Nerudova, Linčianska, Linčianska I., Bulharská - Tatrachema, Bulharská - Potraviny, Zelenečská I., Dohnányho, Železničná stanica, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Špačinská cesta, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT, Špačinská - Nám. SUT, A. Kmeťa, Viktoríniho nám.

Smer Linčianska, Hrnčiarovce
Viktoríniho nám., A. Kmeťa, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Špačinská - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Zelenečská I., Linčianska I., Linčianska, Nerudova, Skloplast, Nápravnovýchovný ústav, Hrnčiarovce I., Hrnčiarovce II.,
Hrnčiarovce

10

Smer Kopánka - Nám. SUT
TAZ II., Bratislavská, Gorkého, TAZ I., Stromová, Nerudova, Linčianska, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Kollárova, Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I., Družba, Hypermarket TESCO
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Veterná, Saleziánska, Kopánka - Nám. SUT

Smer Linčianska, TAZ I., TAZ II.
Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Hypermarket TESCO
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, Kollárova, Dohnányho, TAZ I., Bratislavská, Zelenečská I., Zelenečská II., Linčianska I., Linčianska, Nerudova, TAZ II.

11

Smer Družba, Kopánka - Nám. SUT
Tajovského, B. Smetanu, J. Bottu - park J. Kráľa, J. Bottu, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Nemečanka, Trstínska III., Trstínska II., Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Kollárova, Spartakovská, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I., Družba, Hypermarket TESCO
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Veterná, Saleziánska, Kopánka - Nám. SUT

Smer Prednádražie - Tajovského
Kopánka - Nám. SUT, Saleziánska, Veterná, Hypermarket TESCO
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, J. Bottu - park J. Kráľa, B. Smetanu, G. Dusíka, Tajovského

12

Smer Š. Moyzesa - Tibenský, Poľnohospodárske družstvo
Linčianska, Mikovíniho, Bulharská - Práčovňa, Priemyselná, Tamaškovičova, Linčianska I., Zelenečská I., Dohnányho, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Terézie Vansovej - cintorín, Š. Moyzesa, Š. Moyzesa - Tibenský, Poľnohospodárske družstvo

Smer Linčianska
Poľnohospodárske družstvo, Š. Moyzesa - Tibenský, Š. Moyzesa, Terézie Vansovej - cintorín, Hospodárska II., Hospodárska I., Zelenečská I., Linčianska I., Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., Bulharská - Práčovňa, Mikovíniho,
Linčianska

13

Smer Starohájska, Družba
Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota, Nitrianska cesta - SAD a.s., Tamaškovičova, Bulharská - Tatrachema, Bulharská - Potraviny, Dohnányho, Hospodárska I., Hospodárska II., Zelený kríček, Starohájska, Družba

Smer Železničná stanica, Nitrianska cesta - SAD a.s., Modranka
Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Okružná
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Dohnányho, Bulharská - Potraviny, Bulharská - Tatrachema, Priemyselná, Tamaškovičova, Nitrianska cesta - SAD a.s., Modranka, Modranka - Pošta, Modranka - Jednota

14

Smer Botanická
Zavarská - A.S.A., Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Spartakovská, Kollárova, Železničná stanica, Hospodárska I., Študentská - Orion, Študentská - ZŠ, Botanická - Jednota, Botanická

Smer Vozovka, PSA Peugeot, Zavarská - A.S.A.
Botanická, Botanická - Jednota, Študentská - ZŠ, Študentská - Orion, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Špačinská cesta, Šrobárova, Hospodárska II., Hospodárska I., Železničná stanica, Kollárova, Spartakovská, Bernolákova, ŽOS, Vozovka, Zavar - PSA Peugeot,
Zavarská - A.S.A.

15

Smer Linčianska
Zavar - Logistický park, Zavar - PSA Peugeot, Nitrianska cesta - SAD a.s., Zelenečská I., Linčianska I.,
Linčianska

16

Smer Logistický park
Sibírska, Kopánka - Nám. SUT, J. Hlubíka, Kukučínova, Kukučínova - Obch. akadémia, Okružná
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Družba, Vl. Clementisa I., Vl. Clementisa II., Bernolákova, ŽOS, Vozovka, Zavar - PSA Peugeot, Zavar - Logistický park

Smer Kopánka - Nám. SUT
Zavar - Logistický park, Zavar - PSA Peugeot, Vozovka, ŽOS, Bernolákova, Vl. Clementisa II., Vl. Clementisa I., Družba, Okružná
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava, Kukučínova - Obch. akadémia, Kukučínova, J. Hlubíka, Kopánka - Nám. SUT

29

Smer Hypermarket TESCO
Autobusová stanica, Zelený kríček, Hypermarket TESCO
BISTRO PANDA - HPM TESCO TRNAVA, PON.-NED.: 9h-21h, Hypermarket Tesco, Veterná 40, 917 01 Trnava

Smer Autobusová stanica
Hypermarket TESCO, Šrobárova,
Autobusová stanica